Υπερυψωμένος γερανός με τον μεταφορέα-Beam(Plumbing With The Beam) ΚΓΠ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Υπερυψωμένος γερανός με καπάκι πορείας μεταφορέα

Σημείωση:

1 η κατεύθυνση της πλατφόρμας πόρτα του οδηγού ΚΓΠ είναι πλευρά, τέλος και κορυφή.

2 η ανυψωτικής ικανότητας περιλαμβάνει το βάρος της δοκού-μεταφορέα.

3. το συνολικό βάρος δεν περιλαμβάνει το βάρος της δοκού-μεταφορέα.

4. η τιμή C και D είναι εξαρτημένοι από τις απαιτήσεις.

Εξεταστική