Ενιαίος υπερυψωμένος γερανός δοκών με αρπάξει

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ενιαία γερανός δοκός επιβάρυνση με καπάκι Πιάσε

Εφαρμογές

χρησιμοποιείται με ηλεκτρικό τρόλεϊ

ανυψωτικής ικανότητας είναι 5 έως 20 τόνους

ζωής είναι 10.5 ~ 31,5 m.

θερμοκρασία λειτουργίας είναι -25-40℃℃

χρησιμοποιείται σε λιμάνι, εργοστάσιο, εργαστήριο και μονάδα παραγωγής ενέργειας

εργασία καθήκον είναι βαρύ

εφαρμόζεται για να αρπάξει τη συσσώρευση των υλικών σιτηρών

απλής δομής, αξιόπιστη εκτέλεση

Εξεταστική